Erasmus +

2023/06/16

Erasmus+ programaren barruan, eta CREENA buru duen partzuergoko kide garenez, ikasturte honetan behatzeko hiru mugikortasun egin ditugu Erasmus K121.
Zentro hauek bisitatu ditugu:
ITS Tullio Buzzi di Prato (Prato-Italia)
Istituto Comprensivo di Villaputzu e San Vito (Sardinia-Italia)
Liceo Scientifico Pitagora (Sardinia-Italia)
Smysluplna Skola (Praga-Txekiar Errepublika)


Italiako ikastetxeen kasuan, ezaugarri komun eta deigarriena ikasle guztiak ikasgela arruntean sartzen direla da, edozein dela ere haien ezgaitasuna, zailtasuna edo trebetasuna. Horretarako, 1971tik aurrera laguntzen dion legeria dute, eta inbertsio handia egiten dute sostegno eta hezitzaileengan.

Smysluplna Skolaren kasuan, ikastetxeak hiru oinarri ditu: ikasleen eta irakasleen askatasuna;
ikastetxeko pertsona guztien arteko lankidetza eta lantzen den guztiaren praktikotasuna eta
ingurunearekiko harremana (soziokulturala eta naturala). Laburbilduz, Pragako hezkuntza-panoramako uharte bat da, eta “eskola esanguratsua” deitzen zaio.


Esperientzia guztiak positiboak eta baliagarriak izan dira beste ikastetxe batzuekin loturak estutzeko.
Bestalde, hiru esperientziak DBHko irakasle guztiekin partekatu ditugu maiatzaren 8ko eta ekainaren
5eko mintegi bileretan.
Informazio gehiago:
Prato
Sardinia
Praga

                                                 Grazie mille insegnanti e studenti!
                                             Velké díky patří učitelům a studentům!

Dentro del programa europeo de Erasmus+ y gracias a nuestra pertenencia al consorcio liderado por el CREENA hemos realizado tres movilidades erasmus K121 para hacer actividad de observación.
Hemos visitado los centros:
ITS Tullio Buzzi di Prato (Prato-Italia)
Istituto Comprensivo di Villaputzu e San Vito (Cerdeña-Italia)
Liceo Scientifico Pitagora (Cerdeña-Italia)
Smysluplna Skola (Praga-República Checa)
En el caso de los centros italianos, la característica común y más llamativa es la inclusión en aula
ordinaria de todo el alumnado, sea cual sea su discapacidad, dificultad o habilidad. Para ello cuentan con
una legislación que la favorece desde 1971 y una gran inversión en personal de sostegno y
educadores/as.
En el caso del Smysluplna Skola, el centro se sustenta en tres pilares: la libertad del alumnado y del
profesorado; la cooperación entre todos las personas del centro y la practicidad y relación con el
entorno (sociocultural y natural) de todo lo que se trabaja. En resumen, se trata de una isla en el
panorama educativo de Praga que se autodenomina “escuela significativa”.
Todas las experiencias han sido positivas y valiosas para estrechar lazos con otros centros. Además, las
tres experiencias han sido compartidas con todo el profesorado de secundaria en las sesiones del 8 de
mayo y del 5 de junio de 2023.


Más información:
Prato
Cerdeña
Praga

                                                Grazie mille insegnanti e studenti!
                                            Velké díky patří učitelům a studentům!